C C C C A+ A A- X

Протоколи от съдебни заседания (18.05.2020 – 09.06.2021)

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 09.06.2021 г., се преустановява  публикуването на протоколи от проведените открити съдебни заседания .

(решение на СК на ВСС по протокол № 16/19.05.2020 г., т.2.1. за изменение на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия)


ПРОТОКОЛИ  ОТ  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ

ЮНИ 2021 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело  № 179/2020г. Протокол от 01.06.2021г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
 
 
   
   
   

 

МАЙ  2021 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело № 178/2020г. Протокол от 31.05.2021г.
Дело № 111/2020г. Протокол от 31.05.2021г.
Дело № 139/2020г. Протокол от 21.05.2021г.
Дело №   92/2020г. Протокол от 20.05.2021г.
Дело № 158/2018г. Протокол от 20.05.2021г.
Дело № 177/2020г. Протокол от 18.05.2021г.
Дело № 138/2020г. Протокол от 18.05.2021г.
Дело №   14/2020г. Протокол от 13.05.2021г.
Дело № 176/2020г. Протокол от 10.05.2021г.
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
 
 
Дело  № 62/2021г.
Протокол от 31.05.2021г.
Дело  №  64/2021г.
Протокол от 17.05.2021г.
Дело  №  59/2021г.
Протокол от 17.05.2021г.
Дело  №  47/2021г.
Протокол от 17.05.2021г.
Дело  №  46/2021г. Протокол от 17.05.2021г.
Дело  №  43/2021 г. Протокол от 17.05.2021г.
Дело  №  42/2021г. Протокол от 17.05.2021г.
Дело  №  41/2021г. Протокол от 17.05.2021г.
Дело  №  60/2021г. Протокол от 13.05.2021г.
Дело  №  61/2021г.
Протокол от 13.05.2021г.
Дело  №  58/2021г.
Протокол от 13.05.2021г.
Дело  №  55/2021г.
Протокол от 13.05.2021г.
Дело  №  51/2021г.
Протокол от 13.05.2021г.
Дело  №  44/2021г.
Протокол от 13.05.2021г.
Дело  №  28/2021г.
Протокол от 13.05.2021г.
Дело  №  29/2021г.
Протокол от 10.05.2021г.

Дело  №    8/2021г.

Протокол от 10.05.2021г.

 

АПРИЛ  2021 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело  № 144/2020г. Протокол от 28.04.2021г.
Дело  № 125/2019г. Протокол от 28.04.2021г.
Дело  № 178/2020г. Протокол от 14.04.2021г.
Дело  №  12 /2021г. Протокол от 12.04.2021г.
Дело  № 140/2020г. Протокол от 12.04.2021г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
 
 
Дело № 50/2021г.
Протокол от 28.04.2021г.
Дело № 49/2021г.
Протокол от 22.04.2021г.
Дело № 48/2021г.
Протокол от 22.04.2021г.
Дело № 28/2021г.
Протокол от 14.04.2021г.
Дело № 54/2021г.
Протокол от 07.04.2021г.

Дело № 54/2021г.

Протокол от 05.04.2021г.

Дело № 53/2021г.

Протокол от 05.04.2021г.

 

МАРТ 2021 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело  № 163/2020г. Протокол от 23.03.2021г.
Дело  №   92/2020г. Протокол от 23.03.2021г.
Дело  № 125/2019г. Протокол от 23.03.2021г.
Дело  № 177/2020г. Протокол от 22.03.2021г.
Дело  № 134/2020г. Протокол от 22.03.2021г.
Дело  № 176/2020г. Протокол от 15.03.2021.г.
Дело  № 178/2020г. Протокол от 10.03.2021г.
Дело  № 146/2020г. Протокол от 10.03.2021г.
Дело  № 154/2020г. Протокол от 08.03.2021г.
Дело  № 164/2020г. Протокол от 02.03.2021г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

 
Дело  №  34/2021г. Протокол от 31.03.2021г.
Дело  №  31/2021г. Протокол от 31.03.2021г.
Дело  №  30/2021г. Протокол от 31.03.2021г.
Дело  №153/2020г. Протокол от 31.03.2021г.
Дело  №  12/2021г. Протокол от 22.03.2021г.
Дело  №  18/2021г. Протокол от 10.03.2021г.
Дело  №  17/2021г. Протокол от 10.03.2021г.
Дело  №  16/2021г. Протокол от 10.03.2021г.
Дело  №  14/2021 г. Протокол от 10.03.2021г.
Дело  №  13/2021г. Протокол от 10.03.2021г.
Дело  №  37/2021г. Протокол от 09.03.2021г.
Дело  №    1/2021г. Протокол от 08.03.2021г.
Дело  №    8/2021г. Протокол от 08.03.2021г.
Дело  №  25/2021г. Протокол от 02.03.2021г.

 

ФЕВРУАРИ 2021 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело  № 164/2020г. Протокол от 24.02.2021г.
Дело  № 163/2020г. Протокол от 24.02.2021г.
Дело  № 144/2020г. Протокол от 25.02.2021г.
Дело  №   92/2020г. Протокол от 24.02.2021г.
Дело  №   75/2020г. Протокол от 24.02.2021г.
Дело  № 158/2018г. Протокол от 24.02.2021г.
Дело  № 134/2020г. Протокол от 16.02.2021г.
Дело  № 147/2018г. Протокол от 16.02.2021г.
Дело  № 176/2020г. Протокол от 15.02.2021г.
Дело  № 140/2020г. Протокол от 15.02.2021г.
Дело  № 153/2019г. Протокол от 15.02.2021г.
Дело  № 146/2020г. Протокол от 10.02.2021г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело  №   12/2021г. Протокол от 26.02.2021г.
Дело  №     9/2021г. Протокол от 26.02.2021г.
Дело  № 153/2020г. Протокол от 26.02.2021г.
Дело  № 152/2020г. Протокол от 26.02.2021г.
Дело  №   24/2021г. Протокол от 24.02.2021г.
Дело  №     4/2021г. Протокол от 22.02.2021г.
Дело  № 150/2020г. Протокол от 10.02.2021г.
Дело  №     1/2021г. Протокол от 02.02.2021г.
Дело  № 152/2020г. Протокол от 02.02.2021г
Дело  № 145/2020г. Протокол от 02.02.2021г.

 


 

ЯНУАРИ 2021 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело  № 140/2020г. Протокол от 28.01.2021г.
Дело  № 100/2020г. Протокол от 28.01.2021г.
Дело  № 144/2020г. Протокол от 15.01.2021г.
Дело  № 125/2020г. Протокол от 15.01.2021г.
Дело  №   84/2020г. Протокол от 15.01.2021г.
Дело  №   75/2020г. Протокол от 15.01.2021г.
Дело  № 153/2019г. Протокол от 14.01.2021г.
Дело  № 113/2020г. Протокол от 06.01.2021г.
Дело  №   92/2020г. Протокол от 06.01.2021г.
Дело  № 214/2019г. Протокол от 06.01.2021г.
Дело  № 158/2018г. Протокол от 06.01.2021г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

 
Дело  № 148/2020г. Протокол от 21.01.2021г.
Дело  № 147/2020г. Протокол от 21.01.2021г.
Дело  № 141/2020г. Протокол от 21.01.2021г.
Дело  № 157/2020г. Протокол от 19.01.2021г.
Дело  № 151/2020г. Протокол от 19.01.2021г.
Дело  № 142/2020г. Протокол от 19.01.2021г.
Дело  № 136/2020г. Протокол от 19.01.2021г.
Дело  № 134/2020г. Протокол от 19.01.2021г.

 

ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  

 

 
Дело  №   24/2020г.
Протокол от 29.12.2020г.
Дело  № 135/2020г.
Протокол от 21.12.2020г.
Дело  № 133/2020г.
Протокол от 21.12.2020г.

 

НОЕМВРИ 2020 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело  №  84/2020г. Протокол от 27.11.2020г.
Дело  №145/2019г. Протокол от 27.11.2020г.
Дело  № 111/2020г. Протокол от 26.11.2020г.
Дело  №   92/2020г. Протокол от 26.11.2020г.
Дело  № 230/2019г. Протокол от 23.11.2020г.
Дело  № 100/2020г. Протокол от 17.11.2020г.
Дело  № 125/2020г. Протокол от 05.11.2020г.
Дело  №   75/2020г. Протокол от 05.11.2020г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело  № 126/2020г. Протокол от 27.11.2020г.
Дело  № 133/2020г. Протокол от 26.11.2020г.
Дело  № 135/2020г. Протокол от 17.11.2020г.
Дело  № 121/2020г. Протокол от 17.11.2020г.
Дело  № 126/2020г. Протокол от 04.11.2020г.

 

ОКТОМВРИ 2020 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело  №113/2020г. Протокол от 27.10.2020г.
Дело  №207/2019г. Протокол от 27.10.2020г.
Дело  №145/2019г. Протокол от 27.10.2020г.
Дело  №  91/2020г. Протокол от 12.10.2020г.
Дело  №112/2020г. Протокол от 01.10.2020г.
Дело  №  84/2020г. Протокол от 01.10.2020г.
Дело  №  51/2020г. Протокол от 01.10.2020г.
Дело  №  24/2020г. Протокол от 01.10.2020г.
Дело  №  14/2020г. Протокол от 01.10.2020г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело  № 124/2020г. Протокол от 27.10.2020г.
Дело  № 121/2020г. Протокол от 19.10.2020г.
Дело  № 118/2020г. Протокол от 15.10.2020г.
Дело  № 113/2020г. Протокол от 15.10.2020г.
Дело  № 109/2020г. Протокол от 15.10.2020г.
Дело  № 103/2020г Протокол от 15.10.2020г.
Дело  №   93/2020г. Протокол от 15.10.2020г.
Дело  №   65/2020г. Протокол от 13.10.2020г.
Дело  № 119/2020г. Протокол от 12.10.2020г.
Дело  № 107/2020г. Протокол от 12.10.2020г.

 

СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело № 100/2020г. Протокол от 24.09.2020г.
Дело №  91/2020г. Протокол от 18.09.2020г.
Дело №101/2020г. Протокол от 16.09.2020г.
Дело №  69/2020г. Протокол от 16.09.2020г.
Дело №  38/2020г. Протокол от 16.09.2020г.
Дело №  14/2020г. Протокол от 14.09.2020г.
Дело №214/2019г. Протокол от 14.09.2020г.
Дело №145/2019г. Протокол от 14.09.2020г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  70/2020г. Протокол от 28.09.2020г.
Дело №  69/2020г. Протокол от 28.09.2020г.
Дело №  68/2020г. Протокол от 28.09.2020г.
Дело №  59/2020г. Протокол от 28.09.2020г.
Дело №  49/2020г. Протокол от 28.09.2020г.
Дело №108/2020г. Протокол от 24.09.2020г.
Дело №  95/2020г. Протокол от 24.09.2020г.
Дело №  58/2020г. Протокол от 21.09.2020г.
Дело №107/2020г. Протокол от 18.09.2020г.
Дело №103/2020г. Протокол от 16.09.2020г.
Дело №  93/2020г. Протокол от 16.09.2020г.
Дело №  91/2020г. Протокол от 16.09.2020г.
Дело №  88/2020г. Протокол от 14.09.2020г.

 

АВГУСТ 2020 Г.

   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело №235/2019г. Протокол от 31.08.2020г.
Дело №  17/2020г. Протокол от 27.08.2020г.
Дело №  84/2020г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело №  51/2020г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело №  50/2017г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело №  24/2020г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело №238/2019г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело №  50/2020г. Протокол от 11.08.2020г.
Дело №  38/2020г. Протокол от 11.08.2020г.
Дело №207/2019г. Протокол от 05.08.2020г.
Дело №  69/2020г. Протокол от 05.08.2020г.
Дело №  27/2020г. Протокол от 05.08.2020г.
Дело №  16/2020г. Протокол от 05.08.2020г.
Дело №  11/2020г. Протокол от 03.08.2020г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело  №  89/2020г. Протокол от 31.08.2020г.
Дело  №106/2020г. Протокол от 27.08.2020г.
Дело  №111/2020г. Протокол от 26.08.2020г.
Дело  №  99/2020г. Протокол от 25.08.2020г.
Дело  №  83/2020г. Протокол от 25.08.2020г.
Дело  №  82/2020г. Протокол от 25.08.2020г.
Дело  №  70/2020г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело  №  69/2020г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело  №  68/2020г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело  №  59/2020г. Протокол от 24.08.2020г.
Дело  №  95/2020г. Протокол от 11.08.2020г.
Дело  №  93/2020г. Протокол от 11.08.2020г.
Дело  №  91/2020г. Протокол от 11.08.2020г.
Дело  №  79/2020г. Протокол от 11.08.2020г.
Дело  №  88/2020г. Протокол от 05.08.2020г.
Дело  №  58/2020г. Протокол от 05.08.2020г.
Дело  №161/2019г. Протокол от 05.08.2020г.
Дело  №  54/2020г. Протокол от 04.08.2020г.

 

ЮЛИ 2020 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело №  50/2020г. Протокол от 29.07.2020г.
Дело №  41/2020г. Протокол от 29.07.2020г.
Дело №  59/2020г. Протокол от 27.07.2020г.
Дело №  38/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №  17/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №    5/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №  51/2020г. Протокол от 22.07.2020г.
Дело №   50/2017г. Протокол от 22.07.2020г.
Дело №  14/2020г. Протокол от 22.07.2020г.
Дело №   46/2020г. Протокол от 20.07.2020г.
Дело №   45/2020г. Протокол от 20.07.2020г.
Дело №   44/2020г. Протокол от 20.07.2020г.
Дело №   26/2020г. Протокол от 20.07.2020г.
Дело № 238/2019г. Протокол от 20.07.2020г.
Дело № 145/2019г. Протокол от 20.07.2020г.
Дело № 214/2019г. Протокол от 09.07.2020г.
Дело №   38/2020г. Протокол от 06.07.2020г.
Дело № 230/2019г. Протокол от 01.07.2020г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №   86/2020г. Протокол от 29.07.2020г.
Дело №   75/2020г. Протокол от 29.07.2020г.
Дело №   45/2020г. Протокол от 29.07.2020г.
Дело №   44/2020г. Протокол от 29.07.2020г.
Дело №   42/2020г. Протокол от 29.07.2020г.
Дело №   89/2020г. Протокол от 27.07.2020г.
Дело №   87/2020г. Протокол от 27.07.2020г.
Дело №   83/2020г. Протокол от 27.07.2020г.
Дело №   82/2020г. Протокол от 27.07.2020г.
Дело №   65/2020г. Протокол от 27.07.2020г.
Дело №   62/2020г. Протокол от 27.07.2020г.
Дело №   61/2020г. Протокол от 27.07.2020г.
Дело №   88/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №   85/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №   70/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №   68/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №   59/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №   41/2020г. Протокол от 23.07.2020г.
Дело №   64/2020г. Протокол от 22.07.2020г.
Дело №   69/2020г. Протокол от 20.07.2020г.
Дело №   28/2020г. Протокол от 20.07.2020г.
Дело №   81/2020г. Протокол от 10.07.2020г.
Дело №   74/2020г. Протокол от 10.07.2020г.
Дело №   66/2020г. Протокол от 10.07.2020г.
Дело №   63/2020г. Протокол от 10.07.2020г.
Дело №   78/2020г. Протокол от 09.07.2020г.
Дело №   77/2020г. Протокол от 09.07.2020г.
Дело №   71/2020г. Протокол от 09.07.2020г.
Дело №   56/2020г. Протокол от 09.07.2020г.
Дело №   49/2020г. Протокол от 09.07.2020г.
Дело №   58/2020г. Протокол от 06.07.2020г.
Дело № 165/2019г. Протокол от 06.07.2020г.
Дело №   67/2020г. Протокол от 02.07.2020г.
Дело №   46/2020г. Протокол от 02.07.2020г.
Дело №   75/2020г. Протокол от 01.07.2020г.
Дело №   45/2020г. Протокол от 01.07.2020г.
Дело №   42/2020г. Протокол от 01.07.2020г.
Дело № 161/2019г. Протокол от 01.07.2020г.

 

ЮНИ 2020 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело № 235/2019г. Протокол от 22.06.2020г.
Дело №   55/2017г. Протокол от 22.06.2020г.
Дело №   49/2018г. Протокол от 22.06.2020г.
Дело № 207/2019г. Протокол от 19.06.2020г.
Дело № 214/2019г. Протокол от 15.06.2020г.
Дело № 174/2019г. Протокол от 15.06.2020г.
Дело № 172/2019г. Протокол от 15.06.2020г.
Дело №   38/2020г. Протокол от 15.06.2020г.
Дело № 217/2019г. Протокол от 12.06.2020г.
Дело № 153/2019г. Протокол от 04.06.2020г.
Дело №   17/2020г. Протокол от 01.06.2020г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  65/2020г. Протокол от 29.06.2020г.
Дело №  62/2020г. Протокол от 29.06.2020г.
Дело №  61/2020г. Протокол от 29.06.2020г.
Дело №  44/2020г. Протокол от 29.06.2020г.
Дело №  43/2020г. Протокол от 29.06.2020г.
Дело №  26/2020г. Протокол от 29.06.2020г.
Дело №  59/2020г. Протокол от 25.06.2020г.
Дело №  63/2020г. Протокол от 25.06.2020г.
Дело №    5/2020г. Протокол от 25.06.2020г.
Дело №  28/2020г. Протокол от 22.06.2020г.
Дело №  54/2020г. Протокол от 17.06.2020г.
Дело №  34/2020г. Протокол от 15.06.2020г.
Дело №  52/2020г. Протокол от 12.06.2020г.
Дело №  26/2020г. Протокол от 12.06.2020г.
Дело №  48/2020г. Протокол от 10.06.2020г.
Дело №  20/2020г. Протокол от 09.06.2020г.
Дело №  49/2020г. Протокол от 10.06.2020г.
Дело №  46/2020г. Протокол от 11.06.2020г.
Дело №  35/2020г. Протокол от 04.06.2020г.
Дело №  27/2020г. Протокол от 04.06.2020г.

 

МАЙ 2020 Г.

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА  
   
Дело №    5/2020г. Протокол от 25.06.2020г.
Дело № 238/2019г. Протокол от 20.05.2020г.
Дело № 221/2019г. Протокол от 21.05.2020г.
Дело №  20/2020г. Протокол от 18.05.2020г.
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 27/2020г. Протокол от 22.05.2020г.
Дело № 26/2020г. Протокол от 22.05.2020г.
Дело № 25/2020г. Протокол от 22.05.2020г.
Дело № 15/2020г. Протокол от 22.05.2020г.
Дело № 12/2020г. Протокол от 22.05.2020г.
Дело № 35/2020г. Протокол от 20.05.2020г.
Дело №   7/2020г. Протокол от 18.05.2020г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация