C C C C A+ A A- X

2020 вкл. и от АСУД

МАРТ 2020г. - ДЕКЕМВРИ 2020г.

ДЕКЕМВРИ  2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 230/2019г.      Решение № 10048 от 18.12.2020г. - чл.357, ал.1 КТ  
Дело №   20/2020г.       Определение № 9141 от 14.12.2020г.  
Дело №     2/2020г.       Определение № 9140 от 07.12.2020г.  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 135/2020г.        Решение № 86 от 29.12.2020г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело № 133/2020г.        Решение № 85 от 22.12.2020г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело № 156/2020г.        Протоколно определение от 21.12.2020г. - чл.316, предл. първо НК  
Дело № 109/2020г.        Решение № 84 от 10.12.2020г. - ЕФ  
Дело № 126/2020г.        Решение № 83 от 08.12.2020г. -  чл.114, т.2 от  Закона за туризма  
Дело № 123/2020г.        Решение № 82 от 07.12.2020г. -  чл. 152 КТ  

 


 

НОЕМВРИ  2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 100/2020г.    Решение № 75 от 27.11.2020г. - чл.32, ал.2 ЗС  
Дело №   39/2020Г.    Решение № 10047 от 20.11.2020г. - чл.128, ал.1 СК  
Дело № 156/2020г.    Определение № 134 от 16.11.2020г.  
Дело № 149/2020г.    Определение № 131 от 11.11.2020г.  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 145/2020г.    Разпореждане № 353 от 19.11.2020г. - чл. 78а НК  
Дело № 121/2020г.    Решение № 80 от 18.11.2020г. - ЕФ  
Дело № 130/2020г.    Присъда № 4 от 17.11.2020г. - чл. 183, ал. 1НК  
Дело №  65/2020г.     Решение № 10046 от 13.11.2020г. - чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите  
Дело №  93/2020г.     Решение № 79 от 11.11.2020г. - чл.27, ал.1, т.4 от Наредба Н-18 от 13.12.2006г. на МФ  
Дело № 119/2020г.    Решение № 78 от 10.11.2020г. -  чл.68д, ал.1, предл.1 ЗЗП  
Дело № 137/2020г.    Протоколно определение № 41 от 09.11.2020г. - чл.235, ал.1 НК  
Дело № 107/2020г.    Решение № 77 от 06.11.2020г. - ЕФ  
Дело № 118/2020г.    Решение № 76 от 05.11.2020г.  - чл.26 ал.1 Наредба Н-18 от 13.12.2006 на МФ  
Дело № 113/2020г.    Решение № 75 от 04.11.2020г. -  чл.26 ал.1 т.2 Наредба Н-18 от 13.12.2006 на МФ  

 


 

ОКТОМВРИ  2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №  51/2020г.      Решение № 10044 от 29.10.2020г.  - чл. 45 ЗЗД  
Дело №  38/2020г.      Решение № 10043 от 16.10.2020г. - чл.14, ал.3 ЗСПЗЗ  
Дело № 112/2020г.     Решение № 73 от 19.10.2020г. - чл.439 ГПК  
Дело №  69/2020г.      Решение № 10041 от 14.10.2020г. - чл.124, ал.1 ГПК  
Дело №  24/2020г.      Неприсъствено решение № 10042 от 14.10.2020г. - чл.79 ЗЗД  
Дело №  91/2020г.      Неприсъствено решение № 10040  от 13.10.2020г. - чл.135 ЗЗД  
Дело №136/2020г.      Решение № 72 от 12.10.2020г. - чл.28 ЗЗДет  
Дело №  99/2020г.      Определение № 117 от 05.10.2020г.  
Дело №  43/2020г.      Протоколно определение от 01.10.2020г. - чл.127, ал.2 СК  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 124/2020г.     Решение № 74 от 30.10.2020г.- ЕФ  
Дело № 103/2020г.     Решение № 73 от 23.10.2020г. -  чл.21, ал.2 ЗДВП  
Дело №   58/2020г.     Присъда № 9005 от 19.10.2020г. -  чл.216, ал.1 НК  
Дело № 129/2020г.     Протоколно определение от 16.10.2020г. - чл.343б, ал.3 НК  
Дело № 128/2020г.     Протоколно определение от 16.10.2020г. - чл.354a, ал.3, т.1 предл1 НК  
Дело № 122/2020г.     Определение № 107 от 13.10.2020г. - чл.131 ал.1 т.12 НК  
Дело № 131/2020г.     Определение № 106 от 12.10.2020г. - чл. 198, ал.1 НК  
Дело № 108/2020г.     Решение № 72 от 09.10.2020г. - чл.483, ал.1, т.1 КЗ  
Дело №   88/2020г.     Решение № 10039 от 09.10.2020г. - чл.140, ал.1 ЗДВП  
Дело №   49/2020г.     Решение № 10038 от 08.10.2020г. - чл.139, ал.1, т.3а ЗВМД  
Дело №   95/2020г.     Решение № 71 от 07.10.2020г. - чл.209а, ал.1, във вр. с чл.63, ал.1 ЗЗ  
Дело №   91/2020г.     Решение № 70 от 07.10.2020г. - чл.139, ал.1, т.1 ЗВМД  
Дело №   68/2020г.     Решение № 10037 от 06.10.2020г. - чл.17, т.3, буква б Наредба H-8 от 27.06.2008 на MT  
Дело №   59/2020г.    Решение № 10036 от 06.10.2020г. - чл.18, т.1, Наредба H-8 от 27.06.2008 на MT  
Дело №   70/2020г.    Решение № 10034 от 05.10.2020г. - чл.17, т.3, буква a Наредба H-8 от 27.06.2008 на MT  
Дело №   69/2020г.    Решение № 10035 от 05.10.2020г. - чл.17, т.3, буква a Наредба H-8 от 27.06.2008 на MT  

 


 

СЕПТЕМВРИ  2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 235/2019г.    Решение № 10033 от 30.09.2020г. - чл.124, ал.1 ГПК  
Дело №   98/2020г.    Решение № 71 от 29.09.2020г. - чл.50 СК  
Дело № 238/2019г.    Решение № 10032 от 24.09.2020г. -  чл.422 ГПК  
Дело № 105/2020г.    Протоколно определение от 24.09.2020г. - чл.127, ал.2 от СК  
Дело №   17/2020г.    Решение № 10031 от 20.09.2020г. - чл.75 ЗС  
Дело № 101/2020г.    Протоколно определение от 18.09.2020г.  
Дело №  50/2017г.     Решение № 10028 от 15.09.2020г. - чл.349, ал.6 изр.2 от ГПК  
Дело №  50/2020г.     Решение № 10026 от 11.09.2020г. - чл.52 вр.с чл.45 ЗЗД  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 106/2020г.    Решение № 69 от 24.09.2020г. -  чл.76,ал.7 т.3,буква б Наредба 33 от 03.11.1999 МТ  
Дело №  99/2020г.     Решение № 68 от 23.09.2020г. -  чл.114, т.2 от ЗТ  
Дело №  83/2020г.     Решение № 10030 от 17.09.2020г. -  чл.62, ал.1, изр.Наредба 33 от 03.11.1999 на МТ  
Дело №  82/2020г.     Решение № 10029 от 16.09.2020г. - чл.66 т.1 от Наредба 33 от 03.11.1999 на МТ  
Дело №  89/2020г.     Решение № 67 от 15.09.2020г. - ЕФ  
Дело №  79/2020г.     Решение № 10027 от 11.09.2020г. - ЕФ  

 


 

АВГУСТ  2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 116/2020г.        Решение № 70 от 29.08.2020г. - чл.28 от ЗЗДет  
Дело № 207/2019г.        Решение № 10022 от 29.08.2020г. - чл.34 от ЗС  
Дело №   41/2020г.        Решение № 10020 от 28.08.2020г. - чл.216, ал.1, т.2, т.4 и т.6 ДОПК  
Дело №   11/2020г.        Решение № 10021 от 28.08.2020г. - чл.422 ГПК  
Дело № 103/2020г.        Решение № 69 от 14.08.2020г. - чл.26 и чл.28 ЗЗДет.  
Дело № 106/2020г.        Решение № 67 от 11.08.2020г. - чл.50 СК  
Дело №     5/2020г.        Решение № 10007 от 08.08.2020г. - чл.32, ал.2 ЗС  
Дело № 180/2019г.        Определение № 9114 от 07.08.2020г.  
Дело №   27/2020г.        Неприсъствено решение № 10006 от 06.08.2020г. - чл.79, вр. с чл. 327 ТЗ  
Дело №   16/2020г.        Неприсъствено решение № 10005 от 06.08.2020г. - по чл. 79 ЗЗД  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №   54/2020г.       Решение № 10025 от 30.08.2020г. - ЕФ  
Дело  №161/2019г.       Решение № 10024 от 29.08.2020г. - чл.137a, ал.1 ЗДвП  
Дело  №104/2020г.       Протоколно определение от 27.08.2020г. - чл. 316 във вр. с чл.308, ал.2 от НК  
Дело  №  75/2020г.       Решение № 10019 от 27.08.2020г. - чл. 209a,ал.1 във вр. с чл.63,ал1 ЗЗ  
Дело №   44/2020г.       Решение № 10018 от 27.08.2020г. - чл.139, ал.6 от ЗДвП  
Дело №   62/2020г.       Решение № 10017 от 26.08.2020г. - чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП  
Дело №   61/2020г.       Решение № 10016 от 26.08.2020г. - чл.4, ал.4 от Наредба за обществения ред  
Дело №   45/2020г.       Решение № 10015 от 25.08.2020г. - ЕФ  
Дело №   86/2020г.       Решение № 10014  от 25.08.2020г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №   41/2020г.       Решение № 10013 от 24.08.2020г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело № 105/2020г.       Протоколно определение от 14.08.2020г. - чл. 343б,ал.3 НК  
Дело №   97/2020г.       Протоколно определение от 14.08.2020г. - чл. 343б, ал.1 НК  
Дело №  98/2020г.        Определение № 1012 от 13.08.2020г. - чл.325, ал.1 НК  
Дело № 102/2020г.       Разпореждане № 320 от 12.08.2020г. - чл.26 ал.1 т.7 Наредба Н-18 от 13.12.2006 на МФ  
Дело №   94/2020г.       Определение № 101 от 12.08.2020г.  
Дело №   64/2020г.       Решение № 10012 от 12.08.2020г. - чл.209а, ал.1 от ЗЗ  
Дело №   28/2020г.       Решение № 10011 от 11.08.2020г. - чл. 189, ал.8 от ЗДвП  
Дело №   85/2020г.       Решение № 10010 от 10.08.2020г. - чл. 209а, ал.1 от ЗЗ  
Дело №   81/2020г.       Решение № 10008 от 10.08.2020г. - чл. 209а, ал.1 от ЗЗ  
Дело №   63/2020г.       Решение № 10009 от 10.08.2020г. - чл. 209а, ал.1 от ЗЗ  
Дело №   56/2020г.       Решение № 10004 от 06.08.2020г. - чл. 114 т.2 от ЗТ  
Дело № 165/2019г.       Решение  № 10003 от 06.08.2020г. -  чл.7, ал.2 Наредба Н-18 от 13.12.2006 МФ  
Дело №   78/2020г.       Решение № 10002 от 04.08.2020г. - чл.99,ал.2,т.2 с т.5 ЗАДС  
Дело №   42/2020г.       Решение № 10001 от 03.08.2020г. - ЕФ  

 


 

ЮЛИ  2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №   59/2020г.       Решение № 9998 31.07.2020г. - чл. 49 във вр. с чл. 45 ЗЗД  
Дело №   46/2020г.       Решение № 9993 от 26.07.2020г. - чл. 58, ал.1 от ЗК  
Дело №   44/2020г.       Решение № 9992 от 26.07.2020г. - чл. 58, ал.1 от ЗК  
Дело №   45/2020г.       Решение № 9991 от 24.07.2020г. - чл. 58, ал.1 от ЗК  
Дело №     6/2018г.       Решение № 9989 от 21.07.2020г - чл.124 ГПК  
Дело №   26/2020г.       Неприсъствено решение № 9988 от 20.07.2020г. - чл.79 ЗЗД  
Дело №     9/2020г.       Решение № 9986 от 10.07.2020г. - чл.240, вр. с чл.99 ЗЗД  
Дело №   52/2020г.       Определение № 9104 от 04.07.2020г.  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №   46/2020г.       Решение № 9999 от 31.07.2020г. - чл.46 ал.1 т.3 б.б от ЗВ  
Дело №   77/2020г.        Решение № 9997  от 30.07.2020г.  - чл.20, ал.2 ЗДвП  
Дело №   67/2020г.        Решение № 9996 от 28.07.2020г.  - чл.71, т.4 Наредба №33/03.11.1999г. на МТ и чл.7б, ал.2, предл.2 от ЗАвПр  
Дело №   87/2020г.         Присъда № 9004 от 27.07.2020г. -  чл. 343б, ал.3 НК Мотиви от 08.08.2020г.
Дело №   66/2020г.         Решение № 9995 от 27.07.2020г.  - чл.140 ал.1 ЗДвП  
Дело №   71/2020г.         Решение № 9994 от 26.07.2020г. - чл.1 ал.2 КТ  
Дело №   96/2020г.         Протоколно определение от 23.07.2020г. - чл. 196а, ал.1, т.1 НК  
Дело №   92/2020г.         Протоколно определение от 14.07.2020г. - чл.343б ал.1, чл.343г от НК  
Дело №   74/2020г.         Решение № 9987 от 14.07.2020г.  - ЕФ  
Дело №   39/2020г.         Протоколно определение от 09.07.2020г. - чл.354a ал.5 и чл. 343б ал.3 от НК  
Дело №   90/2020г.         Протоколно определение от 08.07.2020г. - чл.354a ал.5 и чл. 343б ал.3 от НК  
Дело №   20/2020г.         Решение № 9985 от 07.07.2020г. - чл.6 т.1 от ЗАвт.П  
Дело №   52/2020г.         Решение № 9983 от 05.07.2020г. - чл.139 ал.6 ЗДвП  
Дело №   48/2020г.         Решение № 9984 от 05.07.2020г. - чл.140 ал.1 ЗДвП  
Дело №   40/2020г.         Решение № 9981 от 04.07.2020г. - ЕФ  
Дело №   26/2020г.         Решение № 9982 от 04.07.2020г. - ЕФ  

 


 

ЮНИ  2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №   48/2020г.       Определение № 97 от 25.06.2020г.  
Дело №  55/2017г.        Решение № 65 от 23.06.2020г. - чл.349, ал.6 изр.2 от ГПК  
Дело №   49/2018г.       Решение № 64 от 22.06.2020г. - чл.34 ЗС  
Дело № 217/2019г.       Неприсъствено Решение № 59 от 12.06.2020г. - чл. 40, ал.1 ЗУЕС  
Дело №   54/2020г.       Решение № 57 от 12.06.2020г. - чл. 26 от ЗЗДет  
Дело №   41/2019г.       Протоколно определение от 01.06.2020г. -  чл.32 ал.2 ЗС  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  43/2020г.       Решение № 9979  от 29.06.2020г. -  чл.345 ал.2 от НК Мотиви от 10.07.2020г.
Дело №  57/2020г.       Протоколно определение от 25.06.2020г. - чл.354a ал.3 т.1 от НК  
Дело №  50/2020г.       Определение № 98  от 25.06.2020г. - ЕФ  
Дело №174/2019г.       Решение № 62 от 16.06.2020г. - чл.112 ал.1 т.2 ЗОП  
Дело №172/2019г.       Решение №61 от 16.06.2020г. - чл.112 ал.1 т.2 ЗОП  
Дело №  34/2020г.        Решение № 60 от 15.06.2020г. - ЕФ  
Дело №  53/2020г.        Решение № 58 от 12.06.2020г.-  ЕФ  
Дело №  51/2020г.        Протоколно определение от 10.06.2020г. - чл. 343б ал.1 НК  
Дело №  72/2020г.        Определение № 83 от 09.06.2020г. - чл.131, ал.1 т.12 от НК  
Дело №  27/2020г.        Решение № 56 от 08.06.2020г. - чл. 177 ал.2т.2 от ЗДвП  
Дело №  35/2020г.        Решение № 53 от 04.06.2020г. - ЕФ  
Дело №  15/2020г.       Решение № 52 от 02.06.2020г. - чл.139, ал.6 от ЗДвП  

 


 

МАЙ   2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 55/2020г.        Решение № 50 от 28.05.2020г. - чл.50 СК  
Дело № 221/2019г.      Решение № 47 от 21.05.2020г. - чл.432 КЗ  
Дело №  23/2020г.       Решение № 44 от 18.05.2020г. - чл.50 СК  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  12/2020г.       Решение № 51 от 29.05.2020г. - чл.187, ал.1, т.5 ЗГ  
Дело №  25/2020г.       Решение № 48 от 22.05.2020г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №  37/2020г.       Протоколно определение от 18.05.2020г. - чл.343б, ал.1 от НК  
Дело №    7/2020г.       Решение № 45 от 18.05.2020г. - ЕФ  

 


 

АПРИЛ   2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №  58/2020г.       Определение № 61 от 04.05.2020г. - чл.79, ал.1 от ЗЗД  
Дело №219/2019г.       Решение № 43 от 01.04.2020г. - чл.216, ал.1,т.1 ДОПК  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  38/2020г.       Определение № 54 от 07.04.2020г.  
Дело №  33/2020г.       Определение № 52 от 03.04.2020г. - чл.144 ал.3, пр.1 НК  

 


 

МАРТ  2020г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №237/2019г.       Протоколно определение от 13.03.2020г. - чл.124, ал.1 ГПК  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 137/2019г.      Решение № 42 от 31.03.2020г. - чл.81 ал.2 т.6 от ЗБЛД  
Дело №  21/2020г.       Решение № 41 от 26.03.2020г. - чл.97, ал.1, т.5 предл. 3 от ЗАПСП  
Дело № 157/2019г.      Решение № 39 от 23.03.2020г. - чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП  
Дело № 173/2019г.      Решение № 38 от 23.03.2020г. - чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП  
Дело № 146/2019г.      Решение № 37 от 20.03.2020г. - чл.19, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ  
Дело № 142/2019г.      Решение № 36 от 20.03.2020г. - чл.19, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ  
Дело № 141/2019г.      Решение № 34 от 20.03.2020г. - чл.19, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ  
Дело № 140/2019г.      Решение № 35 от 20.03.2020г. - чл.19, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ  
Дело № 18/2020г.        Решение № 33 от 20.03.2020г. - ЕФ  
Дело № 17/2020г.        Решение № 32 от 19.03.2020г. - чл.20, ал.2 от ЗдВП  
Дело № 11/2020г.        Решение № 30 от 18.03.2020г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело № 19/2020г.        Решение № 29 от 13.03.2020г. - чл.345 ал.2 НК Мотиви от  17.03.2020г.
Дело № 29/2020г.        Протоколно определение от 02.03.2020г. - чл. 343б. ал.3 НК  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация