C C C C A+ A A- X

01-10.2022 вкл. и от АСУД

 

ОКТОМВРИ  2022г.

   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №   62/2022г.          Решение № 35 от 25.10.2022г. - чл.49 от ЗЗД  
Дело №  56/2022г.           Решение № 36 от 25.10.2022г. - чл.79, ал.1, пр.1 от ЗЗД  
Дело №  93/2022г.           Решение № 34 от 19.10.2022г. - чл.344, ал.1, т.1 от КТ  
Дело №   14/2020г.          Решение № 9001 от 14.10.2022г. - делба  
Дело № 193/2022г.          Определение № 129 от 07.10.2022г.  
Дело № 186/2022г.          Определение № 125 от 03.10.2022г.  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №   22/2022г.          Протоколно определение № 119 от 27.10.2022г. - чл. 343б, ал.3 НК  
Дело №   90/2022г.          Решение № 38 от 25.10.2022г. - ЕФ  
Дело №   89/2022г.          Протоколно определение № 117 от 25.10.2022г. - чл.343, ал.3 НК  
Дело №   61/2022г.          Решение № 37  от 21.10.2022г. - чл.449а, ал.1 ЗВМД  
Дело № 102/2022г.          Протоколно определение № 12 от 20.10.2022г. - чл.343б, ал.3 НК  
Дело №    6/2022г.           Присъда № 2 от 12.10.2022г. - чл.148, ал.1, т.1 НК  
Дело №  95/2022г.           Решение № 36 от 10.10.2022г. - чл.1, ал.1, т.2 УБДХ Мотиви от  11.10.2022г.
Дело №   77/2022г.          Решение № 35 от 05.10.2022г. - чл.28, ал.1, предл.3 ЗНССПЕЕН  
Дело №   87/2022г.          Определение № 33 от 03.10.2022г.  
   

СЕПТЕМВРИ  2022г.

   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 160/2022г.          Определение № 117 от 08.09.2022г.  
Дело №   84/2022г.          Определение № 118 от 08.09.2022г.  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  82/2022г.          Решение № 33 от 30.09.2022г. - чл.78а НК Мотиви от 07.10.2022г.
Дело №  78/2022г.          Решение № 34 от 30.09.2022г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №  62/2022г.          Решение № 32 от 23.09.2022г. - чл. 140 ал.1 ЗДвП  
Дело №  53/2022г.          Решение № 31 от 15.09.2022г .- чл. 78а НК Мотиви от 19.09.2022г.
Дело №    5/2022г.          Присъда № 1 от 14.09.2022г.  - чл. 343, ал.3 НК Мотиви от 30.09.2022г.
Дело №  49/2022г.          Протоколно определение от 12.09.2022г.  - чл. 195, ал.1 т.3 НК  
Дело №  81/2022г.          Протоколно определение №10/01.09.2022 г. - чл. 144, ал.3, предл. I-во НК  
   

АВГУСТ  2022г.
   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 150/2021г.          Решение № 31 от 19.08.2022 г. - чл.51, ал.4 вр.чл.59 ал.9 СК  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  58/2022г.          Решение № 30 от 15.08.2022г. - чл.25, ал.1 ЗДвП  
Дело №  56/2022г.          Решение № 28 от 11.08.2022г. - ЕФ  
Дело №  54/2022г.          Протоколно определение от 08.08.2022г. - чл. 183, ал.1 НК  
Дело №  42/2022г.          Решение № 27 от 02.08.2022г. - чл.483, ал.1, т.1 КЗ  
   

ЮЛИ  2022г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 137/2022г.          Определение № 98 от 25.07.2022г.  
Дело № 139/2022г.          Протоколно определение от 22.07.2022г. - чл.127 СК  
Дело №   94/2022г.          Решение № 25 от 11.07.2022г. - чл.19, ал.1 от ЗГР  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  64/2022г.          Протоколно определение от 21.07.2022г. - чл.129, ал.1 вр. ал.2 НК  
Дело № 47/2022г.           Решение № 26 от 14.07.2022г. - ЕФ  
Дело № 32/2022г.           Решение № 25 от 05.07.2022г. - чл. 174, ал. 3 от ЗДвП  
Дело № 134/2021г.         Решение № 24 от 04.07.2022г. - чл. 140, ал.1 ЗДВП  
   

ЮНИ  2022г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №  89/2022г.          Определение № 79 от 29.06.2022г.  
Дело №172/2021г.          Решение № 24 от 27.06.2022 г. - чл. 59 ал.1 ЗЗД  
Дело №191/2021г.          Решение № 23 от 27.06.2022г. - чл.422 от ГПК  
Дело №  11/2022г.          Решение № 20 от 22.06.2022г. - чл.410, ал.1, т.1 от КЗ  
Дело №  44/2022г.          Решение № 19 от 20.06.2022г. - чл.49, ал.1 СК  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 51/2022г.          Решение № 21 от 20.06.2022г. - чл. 78а НК Мотиви от 04.07.2022г.
Дело № 34/2022г.          Решение № 20 от 20.06.2022- чл. 63, ал.4 ЗЗ  
Дело №  46/2022г.         Решение № 19 от 14.06.2022г. - чл. 78а НК Мотиви от 23.06.2022г.
Дело №  25/2022г.         Решение № 18 от 13.06.2022г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №  44/2022г.         Протоколно определение от 09.06.2022г. -чл. 343б, ал. 1 НК  
Дело №  50/2022г.         Протоколно определение от 06.06.2022г. - чл. 343б, ал.2,  вр. ал.1 НК  
Дело №  37/2022г.         Решение № 17 от 06.06.2022г. -чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №  43/2022г.         Решение № 16 от 02.06.2022г. -чл.78а НК Мотиви от 15.06.2022г.
   

МАЙ   2022г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 156/2021г.          Решение № 13 от 09.05.2022г. - чл.40, ал.1 ЗУЕС  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 20/2022г.          Решение № 15 от 30.05.2022 г. - ЕФ  
Дело № 31/2022г.          Решение № 14 от 30.05.2022 г. - чл. 70, ал. 3 ЗДвП  
Дело №   7/2022г.          Решение № 13 от 27.05.2022 г. - чл. 9, ал. 1 ЗЗП  
Дело № 23/2022г.          Решение  № 12 от 23.05.2022г. - чл.126, ал.1, т.1 от ЗАДС  
Дело № 29/2022г.          Решение № 11 от 23.05.2022г. - ЕФ  
Дело № 17/2022г.          Протоколно определение от 10.05.2022г. - чл. 343в, ал.2 НК  
Дело № 18/2022г.          Решение № 9 от 16.05.2022г. -чл. 150а, ал.1 ЗДвП  
Дело № 41/2022г.          Протоколно определение от 04.05.2022г. - чл. 197, т.3 НК  
   

АПРИЛ   2022г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 167/2021г.          Решение № 9 от 26.04.2022г. - чл.40 ЗУЕС  
Дело №   65/2022г.          Решение № 8 от 21.04.2022г. - чл.50 СК  
Дело №   63/2022г.          Определение № 43 от 15.04.2022г.  
Дело № 114/2021г.          Определение № 41 от 13.04.2022г.  
Дело № 166/2021г.          Решение № 7 от 04.04.2022 г. - чл. 40 ЗУЕС  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  30/2022г.          Протоколно определение от 21.04.2022г.  
Дело №  24/2022г.          Решение № 8 от 20.04.2022г. - ЕФ  
Дело №   9/2022г.           Протоколно определение от 19.04.2022г.  - чл. 129, ал.2 НК  
Дело № 38/2022г.           Определение № 11 от 18.04.2022г.  
   

МАРТ  2022г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №  31/2022г.          Протоколно определение № 34 от 31.03.2022г. - чл.127, ал.1 СК  
Дело №  42/2020г.          Протоколно определение от 31.03.2022г.  
Дело №  29/2022г.          Протоколно определение № 28  от 21.03.2021г.  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  21/2022г.          Решение № 7 от 31.03.2022г. - чл. 78а НК Мотиви от 14.04.2022г.
Дело №  14/2022г.          Протоколно определение № 13 от 23.03.2022г. - чл.183, ал.1 НК  
   

ФЕВРУАРИ  2022г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 138/2020г.          Решение № 4 от 24.02.2022г. - чл.32, ал.2 от ЗС  
Дело №   14/2022г.          Решение № 3 от 17.02.2022г. - чл.50 СК  
Дело № 196/2021г.          Определение № 16 от 14.02.2022г.  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 159/2021г.          Решение № 6  от 15.02.2022г. - ЕФ  
Дело №   13/2022г.          Протоколно определение от 07.02.2022г. - чл.355, ал.2 НК  
Дело №     1/2022г.          Решение № 5 от 07.02.2022г. - ЕФ  
Дело № 165/2021г.         Решение № 4 от 07.02.2022г. - ЕФ  
Дело № 153/2021г.         Решение № 3 от 07.02.2022г. - чл.44, ал.1 ЗВ  
Дело № 152/2021г.         Решение № 2  от 07.02.2022г. - чл.44, ал.1 ЗВ  
   

ЯНУАРИ  2022г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 144/2021г.          Решение  № 2 от 11.01.2022г. - чл.79 ЗЗД  
Дело № 179/2021г.          Определение № 5 от 10.01.2022г.  
Дело № 178/2021г.          Решение № 1 от 10.01.2022г. - чл.28 ЗЗДет  
Дело № 139/2021г.          Определение № 3 от 07.01.2022 г.  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 156/2021г.          Решение № 1 от 12.01.2022г. - ЕФ  
Дело №     2/2022г.          Протоколно определение от 07.01.2022г. - чл. 343б, ал.1 НК  
Дело № 133/2021г.         Протоколно определение от 05.01.2022г. - чл.343в, ал.2 НК  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация