C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

Набирателни банкови сметки за Районен съд Чепеларе

- За държавни такси:

/по Тарифата за държавни такси – за образуване на дела, за удостоверения, за преписи от документи и др./

сметка:                        BG94 UNCR 7000 3101 9775 77

банков код:                 UNCRBGSF

БАНКА :                      УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК -  ГР.ЧЕПЕЛАРЕ

- За депозитни суми:

/за вещи лица, свидетели, гаранции, както и дължими от длъжници суми по изпълнителни дела и др./:

сметка:                       BG04 UNCR 7000 3301 9775 80

банков код:                UNCRBGSF

БАНКА :                      УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК -  ГР.ЧЕПЕЛАРЕ


Плащане на държавни такси чрез ПОС терминал


Районен съд град Чепеларе уведомява своите клиенти, че от 12.02.2014г. могат да извършват картови плащания за всички видове държавни такси, наложени процесуални глоби и съдебни разноски по транзитната сметка на съда: BG94 UNCR 7000 3101 9775 77, банков код: UNCRBGSF, БАНКА : УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК -  ГР.ЧЕПЕЛАРЕ , чрез ПОС терминално устройство. Ограничения в размера на сумите няма.  Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти -VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. При разплащане чрез ПОС терминално устройство не се дължат банкови комисиони /такси/. 

ПОС терминалното устройство е поставено в деловодството на съда – стая 207.

Услугата ще позволи на потребителите на съдебни услуги да плащат всички видове държавни такси, включително за издаване на свидетелство за съдимост, за заверени преписи  и копия на съдебни актове, удостоверения и др.

При извършване на плащане чрез ПОС терминални устройства задължително се представя документ за самоличност.


Банкови сметки на Окръжен съд Смолян 


Банкова сметка за внасяне на държавни такси:

BG 54 BUIB 7109 31 35009001

Банкова сметка за депозити за вещи лица:

BG 88 BUIB 7109 33 35009003

банков код: BUIBBGSF

СИБАНК АД - клон СМОЛЯН

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация