C C C C A+ A A- X

2021 вкл. и от АСУД

2021г.

 

ДЕКЕМВРИ  2021г.

   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 113/2021г.           Неприсъствено решение №  от 29.12.2021г. - чл.422 ГПК  
Дело № 146/2021г.           Решение № 54 от 29.12.2021г. - чл.30 ЗН и чл.34 ЗС  
Дело №   47/2021г.           Решение № 53 от 23.12.2021г. - чл.439 ГПК  
Дело № 179/2020г.           Решение № 52 от 22.12.2021г. - делба  
Дело № 145/2021г.           Решение № 50 от 13.12.2021г. - чл.49 СК  
Дело № 144/2020г.           Решение № 49 от 03.12.2021г. - делба  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 147/2021г.           Решение № 80 от 29.12.2021г. - чл.17, ал.1 ЗХ  
Дело № 162/2021г.           Протоколно определение от 23.12.2021г. - чл.197, т.3 НК  
Дело № 161/2021г.           Протоколно определение от 22.12.2021г. - чл.343б, ал.1 НК  
Дело № 135/2021г.           Присъда № 8 от 22.12.2021г. - чл.148, ал. 2 НК Мотиви от 31.12.2021г.
Дело № 142/2021г.           Решение № 78 от 20.12.2021г. - чл.103 ЗДвП  
Дело № 143/2021г.           Решение № 77 от 16.12.2021г. - ЕФ  
Дело № 148/2021г.           Решение № 76  от 13.12.2021г. - чл.78а НК Мотиви от 16.12.2021г.
Дело № 155/2021г.           Определение № 39 от 09.12.2021г. - фиш за глоба  

 


 

НОЕМВРИ  2021г.

   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 114/2021г.                            Решение № 48 от 29.11.2021г. - делба  
Дело № 145/2019г.                            Протоколно определение от 29.11.2021г. - делба  
Дело №   17/2021г.                            Решение № 47 от 23.11.2021г. - чл.124, ал.1 ГПК  
Дело № 158/2018г.                            Решение № 9009 от 16.11.2021г. - делба  
Дело №   93/2021г.                            Решение № 45 от 15.11.2021г. - чл.40, ал.1 ЗУЕС  
Дело №   68/2021г.                            Решение № 46 от 15.11.2021г. - чл.422 ал.1 ГПК  
Дело №   28/2021г.                            Решение № 44 от 12.11.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело № 110/2021г.                            Протоколно определение № 103 от 01.11.2021г.  
Дело № 129/2021г.                            Протоколно определение № 102 от 01.11.2021г.  
Дело № 117/2021г.                            Протоколно определение № 101 от 01.11.2021г. - чл. 127 СК                 
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 153/2020г.                           Присъда № 7 от 30.11.2021г. - чл.330, ал.1 НК Мотиви от 20.12.2021г.
Дело № 149/2021г.                           Протоколно определение от 29.11.2021г. - чл.343 б, ал.4 НК  
Дело № 145/2021г.                           Присъда № 6 от 24.11.2021г. - чл.343б, ал.4 от НК Мотиви от 25.11.2021г.
Дело № 144/2021г.                           Протоколно определение от 17.11.2021г. - чл.343б, ал.1 НК  
Дело № 137/2021г.                           Решение № 74 от 17.11.2021г. - ЕФ  
Дело №   29/2021г.                           Присъда № 5 от 16.11.2021г. - чл. 216, ал.4 НК Мотиви от 22.11.2021г.
Дело № 124/2021г.                           Присъда № 4 от 12.11.2021г. - чл.343б, ал.3 НК Мотиви от 18.11.2021г.
Дело № 127/2021г.                           Решение № 73 от 10.11.2021г. - чл.638, ал.3 КЗ  
Дело № 126/2021г.                           Протоколно определение от 10.11.2021г. - чл.343б, ал3  НК  
Дело № 131/2021г.                           Решение № 72 от 04.11.2021 г. - ЕФ  
Дело № 122/2021г.                           Протоколно определение № 150 от 03.11.2021 г. - чл.129, ал. 2 пр. 3 НК  
Дело № 132/2021г.                           Протоколно определение № 21 от 03.11.2021 г. - чл. 343б, ал.1 НК  
Дело №   79/2021г.                           Решение № 71 от 01.11.2021 г. - чл. 140 ал.1 от ЗДвП  

 


 

ОКТОМВРИ  2021г.

   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №  55/2021г.         Решение № 42 от 28.10.2021г. - чл.50 СК  
Дело №   80/2021г.        Решение № 41 от 25.10.2021г. - чл. 49 от ЗЗД  
Дело № 124/2021г.        Определение № 158 от 18.10.2021г.  
Дело № 121/2021г.        Решение № 38 от 14.10.2021г. - чл.16 ЗПФКПП  
Дело № 178/2020г.        Решение № 37 от 13.10.2021г. - чл.59, ал.1 ЗЗД  
Дело №   67/2021г.        Решение № 36 от 12.10.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело № 141/2021г.        Решение № 35 от 06.10.2021г. - чл. 25 и чл. 28 от ЗЗДет  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 138/2021г.         Протоколно определение от 27.10.2021г. - чл.343б, ал.3 НК  
Дело №   94/2021г.         Решение № 68 от 13.10.2021г. - чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП  
Дело № 118/2021г.         Решение № 67 от 11.10.2021г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №   92/2021г.         Решение № 66 от 08.10.2021г. - чл.48, ал.3 и ал. 1 от Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите  
Дело №   91/2021г.         Решение № 65 от 08.10.2021г. - чл.108, ал.3 ЗГ НК  
Дело №   95/2021г.         Решение № 64 от 05.10.2021г. - чл. 104б, т.2 ЗДвП  
Дело № 130/2021г.         Протоколно определение от 04.10.2021г. - чл.343 б, ал.1 НК  
Дело №   97/2021г.         Решение № 63 от 04.10.2021г. - ЕФ  
Дело № 103/2021г.         Решение № 61 от 01.10.2021г. - ЕФ  
Дело №   90/2021г.         Решение № 62 от 01.10.2021г. - чл.152 КТ  

 


 

СЕПТЕМВРИ  2021г.

   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №   91/2021г.         Решение № 34 от 30.09.2021г. - чл.50 СК  
Дело №   77/2021г.         Решение № 33 от 24.09.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело №   48/2021г.         Протоколно определение от 21.09.2021г. - чл.127, ал.2 СК  
Дело №122/2021г.          Решение № 32 от 13.09.2021г. - чл.26 от ЗЗДет  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 112/2021г.         Протоколно определение от 29.09.2021г. - ЕФ  
Дело № 101/2021г.         Решение № 60 от 29.09.2021г. - чл.483, ал.1 т.1 КЗ  
Дело №   83/2021г.         Решение № 59 от 24.09.2021г. - ЕФ  
Дело № 125/2021г.         Протоколно определение от 23.09.2021г. - чл.195, ал.1, т.2, т.3 НК  
Дело № 119/2021г.         Решение № 58 от 23.09.2021г. - чл.78а НК Мотиви от 01.10.2021г.
Дело № 113/2021г.         Протоколно определение от 23.09.2021г. - чл.129, ал.1 НК  
Дело №  96/2021г.          Решение № 57 от 20.09.2021г. - ЕФ  
Дело №  93/2021г.          Решение № 56 от 19.09.2021г. - чл.174, ал.3 ЗДвП  
Дело №  89/2021г.          Решение № 55 от 16.09.2021г. - чл.483, ал.1 т.1 КЗ  
Дело №  80/2021г.          Решение № 54 от 16.09.2021г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №  85/2021г.          Решение № 53 от 13.09.2021г. - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №  88/2021г.          Решение № 52 от 07.09.2021г. - чл.354а, ал.5 НК Мотиви от 14.09.2021г.
Дело №123/2021г.          Определение № 27 от 03.09.2021г. - чл.243, ал.5 НПК  
Дело №121/2021г.          Протоколно определение от 02.09.2021 г. - чл. 355, ал. 2 НК  

 


 

АВГУСТ  2021г.
   
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 177/2020г.    Решение № 31 от 24.08.2021г. - чл.32 ал.2 ЗС  
Дело №  38/2021г.     Решение № 29 от 16.08.2021г. - чл.79 ЗЗД  
Дело №  30/2021г.     Решение № 28 от 11.08.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело №  73/2021г.      Определение № 127 от 09.08.2021г.  
Дело №  63/2021г.      Определение № 129 от 09.08.2021г.  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №111/2021г.          Протоколно определение от 19.08.2021г. - чл. 343б, ал.1 от НК  
Дело №114/2021г.          Протоколно определение от 13.08.2021г. - чл.343б, ал.3 НК  
Дело №  50/2021г.          Присъда № 3 от 10.08.2021г. - чл. 354а, ал.5 НК Мотиви от 25.08.2021 г.
Дело №109/2021г.          Протоколно определение от 02.08.2021г. - чл. 343б, ал.3 НК  

 


 

ЮЛИ  2021г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №102/2021г.         Решение № 27 от 20.07.2021г. - ЗЗДН  
Дело №200/2020г.         Решение № 25 от 19.07.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело №139/2020г.         Решение № 26 от 19.07.2021г. - чл.422 ал.1 ГПК  
Дело №125/2019г.         Решение № 9007 от 16.07.2021г. - чл.108 ЗС  
Дело №180/2020г.          Решение № 24 от 14.07.2021г. - чл.227, ал.1 и ал.3 ЗЗД  
Дело №  79/2021г.          Протоколно определение от 13.07.2021г.  
Дело №     2/2021г.         Решение № 23 от 12.07.2021г. - чл.79 ЗЗД  
Дело №  92/2021г.          Определение № 110 от 06.07.2021г.  
Дело №  60/2021г.          Протоколно определение от 05.07.2021г. - чл.150 СК  
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №106/2021г.          Протоколно определение от 28.07.2021г. - чл. 196, ал.1 НК  
Дело №108/2021г.          Протоколно определение от 28.07.2021г. - чл.343б, ал.1 НК  
Дело №107/2021г.          Определение № 25 от 28.07.2021г. - чл.97, ал.1, т.5 ЗАПСП  
Дело №105/2021г.          Протоколно определение от 28.07.2021г. - чл. 343б, ал.3 НК  
Дело №    8/2021г.           Протоколно определение от 23.07.2021г. - чл. 354а, ал.3 НК  
Дело №  62/2021г.           Решение № 51 от 17.07.2021г. - ЕФ  
Дело №  59/2021г.           Присъда № 2 от 16.07.2021г. - чл.148, ал. 2 НК Мотиви от 23.07.2021г.
Дело №  75/2021г.           Решение № 50 от 15.07.2021г. - чл.108, ал.3  ЗГ  
Дело №  99/2021г.           Протоколно определение от 14.07.2021г. - чл.343б, ал.1 НК  
Дело №  98/2021г.           Протоколно определение от 14.07.2021г. - чл.343б, ал.1 НК  
Дело №  72/2021г.           Решение № 49 от 12.07.2021г. - ЕФ  
Дело №  76/2021г.           Решение № 48 от 09.07.2021г. - чл. 108, ал.3 ЗГ  
Дело №  55/2021г.           Решение № 47 от 09.07.2021г. - чл. 104Б, т.2 ЗДВП  
Дело №  71/2021г.           Решение № 46 от 08.07.2021г. - чл.140, ал.1 ЗДВП  
Дело №  84/2021г.           Протоколно определение  от 07.07.2021г. - чл.354а, ал.5 НК  
Дело №  56/2021г.           Решение № 45 от 06.07.2021г. - чл.108, ал.3 ЗГ  
Дело №  87/2021г.           Решение № 44 от 02.07.2021г. - чл.483, ал.1, т.1  КЗ  
Дело №  81/2021г.           Решение № 43 от 02.07.2021г. - ЕФ  

 


 

ЮНИ  2021г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №   76/2021г.        Решение № 20 от 23.06.2021г. - чл.28 ЗЗДет  
Дело № 197/2020г.        Решение № 22  от 23.06.2021г. - чл.55, ал.1 предл. първо ЗЗД  
Дело №   92/2020г.        Решение № 19 от 17.06.2021г. - чл. 34 ЗС  
Дело № 111/2020г.        Решение № 18 от 16.06.2021г. - чл. 422 ГПК  
Дело №   56/2020г.        Определение № 9009 от 11.06.2021г.  
Дело №  41/2021г.         Протоколно определение от 09.06.2021г.  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 77/2021г.          Решение № 41 от 25.06.2021г. - чл.78а  НК Мотиви от 25.06.2021г.
Дело № 51/2021г.          Протоколно определение от 25.06.2021г. - чл. 195, ал.1, т.2 НК  
Дело № 47/2021г.          Решение № 42  от 25.06.2021г. - ЕФ  
Дело № 74/2021г.          Решение № 40 от 24.06.2021г. - чл.21, ал.2 ЗДвП  
Дело № 73/2021г.          Решение № 39 от 18.06.2021 г. - чл.78а, ал.1 НК Мотиви от 21.06.2021 г.
Дело № 86/2021г.          Протоколно определение от 18.06.2021г. - чл. 339, ал.1 предл.2 НК  
Дело № 82/2021г.          Определение № 23 от 16.06.2021г.  
Дело № 42/2021г.          Решение № 38 от 14.06.2021г. - чл.63, ал.4 от ЗЗ  
Дело № 43/2021г.          Решение № 37 от 14.06.2021г. - чл.63, ал.4 от ЗЗ  
Дело № 28/2021г.          Решение № 36 от 14.06.2021 г. - чл.97, ал.1, т.5 предл. 3 от ЗАПСП  
Дело №   52/2021г.        Присъда № 1 от 08.06.2021г. - чл.343, ал.3, предложение 4 Мотиви от 23.06.2021г.

 


 

МАЙ   2021г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 176/2020г.           Решение № 13 от 21.05.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело №  12/2021г.            Протоколно определение от 17.05.2021г. - чл.128, т.2 КТ  
Дело № 113/2020г.           Протоколно определение от 13.05.2021г. - чл.109 ЗС  
Дело № 140/2020г.           Решение № 12 от 07.05.2021г. - чл. 124, ал.1 ГПК  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело № 46/2021г.            Решение № 35 от 27.05.2021г. - чл.6 т.1 от ЗДвП  
Дело № 41/2021г.            Решение № 34 от 26.05.2021г. - чл. 123, ал.1 т.3 б."в" ЗДвП  
Дело №  60/2021г.           Решение № 32 от 19.05.2021г. - чл.105, ал.1 от ЗАвПР  
Дело №  58/2021г.           Решение № 33 от 19.05.2021г. - чл. 95, ал.1, т.3 ЗАвПр  
Дело №  64/2021г.           Решение № 31 от 17.05.2021г. - чл. 78а, ал.1 НК Мотиви от 17.05.2021г.
Дело №  61/2021г.           Протоколно определение от 13.05.2021г. - чл.78а НК  
Дело №  44/2021г.           Решение № 30 от 13.05.2021г. - чл.78a НК Мотиви от 14.05.2021г.
Дело №  70/2021г.           Протоколно определение от 12.05.2021г. - чл.343б, ал.3 НК  
Дело №  67/2021г.           Протоколно определение от 11.05.2021г. - чл.343б, ал.1 НК  
Дело №  65/2021г.           Протоколно определение от 07.05.2021г. - чл. 343б, ал. 1 НК  

 


 

АПРИЛ   2021г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №   46/2021г.            Решение № 11 от 26.04.2021г. - чл.50 СК  
Дело № 163/2020г.            Решение № 10 от 23.04.2021г. - чл.30, ал.3 ЗС  
Дело  № 154/2020г.           Решение № 9 от 02.04.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК.  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №  30/2021г.          Решение № 29 от 29.04.2021г.  - чл.140, ал.1 ЗДвП  
Дело №  49/2021г.          Решение № 27 от 26.04.2021г. - ЕФ  
Дело №  48/2021г.          Решение № 28 от 26.04.2021г. - ЕФ  
Дело №  31/2021г.          Решение № 26 от 14.04.2021г.  - ЕФ  
Дело №  27/2021г.          Протоколно определение от 14.04.2021г. - чл.209,  ал.1 НК  
Дело №  57/2021г.          Протоколно определение от 12.04.2021г. - чл.343б, ал.3 НК  
Дело №  54/2021г.          Решение № 25  от 07.04.2021г. - чл.1, ал.2 УБДХ  
Дело №  53/2021г.          Решение № 24  от 05.04.2021г. - чл.1, ал.2 УБДХ  
Дело №   34/2021г.         Протоколно определение № 48  от 01.04.2021г. -  чл. 343б, ал.1 НК  

 


 

МАРТ  2021г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело № 146/2020г.       Решение № 8 от 31.03.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело № 134/2020г.       Решение № 7 от 29.03.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело № 198/2020г.       Определение № 48  от 26.03.2021г.  
Дело №  75/2020г.        Решение № 9006 от 24.03.2021г. - чл.422, ал.1 ГПК  
Дело № 195/2020г.       Решение № 6 от 17.03.2021г. - чл.49, ал.1 СК  
Дело № 153/2019г.       Решение № 9005 от 15.03.2021г. - чл.124, ал.1 ГПК  
Дело № 144/2020г.       Решение № 5 от 08.03.2021г. - чл.34 ЗС  
Дело № 164/2020г.       Протоколно определение от 05.03.2021г. - чл.109 ЗС  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело  №  13/2021г.      Решение № 23 от 29.03.2021г. - чл. 97, ал.1, т.6, пр.3 ЗАПСП  
Дело  №  14/2021г.      Решение № 20 от 23.03.2021г. - чл.97, ал.1, т.5, предл.3 от ЗАПСП  
Дело №   12/2021г.      Решение № 21 от 23.03.2021г. - чл.100, ал.3 ЗДвП  
Дело №     1/2021г.      Решение № 22 от 23.03.2021г. - ЕФ  
Дело №   24/2021г.      Протоколно определение от 22.03.2021г. - чл.343б, ал.1 НК  
Дело №   17/2021г.      Решение № 19 от 18.03.2021г.  - ЕФ  
Дело №   16/2021г.      Решение № 18 от 17.03.2021г. - чл.483, ал.1, т.1 КЗ  
Дело №   15/2021г.      Протоколно определение № 41 от 15.03.2021г. - чл.343б, ал.3 НК  
Дело №   25/2021г.      Протоколно определение от 12.03.2021г. - чл.343б, ал.3 НК  
Дело №   18/2021г.      Решение № 17 от 10.03.2021г. - чл.78a, ал.1 НК Мотиви от 18.03.2021г.
Дело №   37/2021г.      Решение № 16 от 09.03.2021г. - чл.1, ал.2 УБДХ Мотиви от 10.03.2021г.
Дело №   33/2021г.      Протоколно определение от 09.03.2021г. - чл.343б, ал.1 НК  
Дело №     6/2021г.      Протоколно определение от 08.03.2021г. - чл.131, ал.1, т.12 НК  
Дело №     9/2021г.      Решение № 15 от 05.03.2021г. - чл.25, ал.1 ЗДВП  
Дело №     5/2021г.      Определение № 9 от 04.03.2021г. - чл.243, ал.5 НПК  
Дело №     4/2021г.      Решение № 14 от 04.03.2021г. - чл.264, ал.1 ЗМВР  
Дело №     2/2021г.      Протоколно определение от 02.03.2021г. - чл.346 ал.2 т.1 НК  
Дело № 152/2020г.      Решение № 13 от 01.03.2021г. - ЕФ  

 


 

ФЕВРУАРИ  2021г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №   84/2020г.          Решение № 9002 от 15.02.2021г. - чл.422 ГПК  
Дело № 214/2019г.          Решение № 9001 от 03.02.2021г. - чл.34 ЗС  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
Дело №     3/2021г.          Определение № 6 от 24.02.2021г. - чл.243, ал.5 НПК  
Дело № 147/2020г.          Протоколно определение от 22.02.2021г. -  чл.354а, ал.3, т.1 НК  
Дело № 151/2020г.          Решение № 10 от 21.02.2021г. - чл.132, ал.1, т.20 ЗВМД  
Дело № 148/2020г.          Решение № 12 от 21.02.2021г. - чл.140, ал.1 ЗДВП  
Дело № 141/2020г.          Решение № 11 от 21.02.2021г. - ЕФ  
Дело № 157/2020г.          Решение № 9 от 19.02.2021г. -  ЕФ  
Дело № 134/2020г.          Решение № 8 от 19.02.2021г.  - ЕФ  
Дело № 149/2020г.          Решение № 5 от 18.02.2021г. - чл.18, т.4 Наредба Н-8 от 27.06.2008г.  
Дело № 142/2020г.          Решение № 6 от 18.02.2021г. - ЕФ  
Дело № 136/2020г.          Решение № 7 от 18.02.2021г. - ЕФ  
Дело № 150/2020г.          Решение № 3 от 10.02.2021г. - чл. 64, ал.4 ЗМВР  
Дело  № 145/2020г.         Решение № 2 от 02.02.2021г. - чл. 78а НК Мотиви от 03.02.2021г.

 


 

ЯНУАРИ  2021г.
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА:  
   
Дело №   11/2021г.       Определение № 19 от 29.01.2021г.  
Дело № 186/2020г.       Протоколно определение № 11 от 29.01.2021г.  
Дело № 148/2020г.       Протоколно определение № 8 от 28.01.2021г.  
Дело № 125/2020г.       Решение № 2 от 28.01.2021г. - чл.79 ал.1 от ЗЗД  
Дело № 110/2020г.       Решение № 3 от 28.01.2021г. - чл.55, ал.1 предл.3 ЗЗД  
Дело № 194/2020г.       Определение № 12 от 21.01.2021г.  
Дело № 183/2020г.       Протоколно определение № 6 от 15.01.2021г.  
Дело № 197/2020г.       Определение № 7 от 14.01.2021г.  
Дело № 139/2020г.       Определение № 2 от 12.01.2021г.  
   
   
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА  
   
   

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация