C C C C A+ A A- X

Съобщение

ВАЖНО!

На вниманието на гражданите, адвокатите и заинтересованите лица
Във връзка с надграждането на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), считано от 04.12.2023г., е възможно разплащането на държавни такси към Районен съд - Чепеларе чрез Виртуален ПОС терминал, интегриран в ЕПЕП.
В процеса на подаване на иницииращи документи към съда чрез създаден личен потребителски профил в ЕПЕП и следвайки  потребителския интерфейс на портала, гражданите, адвокатите и заинтересованите лица могат да заплатят държавните такси по тарифата в етапа на плащане. Повече информация, указания и ориентировъчни филми може да видите ТУК.


СЪОБЩЕНИЕ
Въведени са нови функционалности в Електронния портал за електронно правосъдие“ (ЕПЕП) - линк :

СЪОБЩЕНИЕ


 


Във връзка с дадените от ВСС препоръки, за времето до надграждането на Единния портал за електронно правосъдие и системата за електронно призоваване, указваме на посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК правни субекти с цел прилагане на измененията в ГПК (обн. ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) да посочат на съда, в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа или да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)
Районен съд – Чепеларе има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Заповед № 101/08.06.2021г. на И.Ф.Председател на ЧлРС

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ  В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация