C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ГРАЖДАНИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ И УСЛУГИ В СЪДА

3.БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ:


БЮРО "СЪДИМОСТ"

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост


СЪДЕБНОИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Молба за получаване на съдебно удостоверение

Молба за получаване на фотокопия на документи

Молба за представяне на вносна бележка

Молба за удостоверение за липса на изпълнителни производства

Молба за представяне на доказателства


СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО

Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак

Заявление за внесен депозит за вещо лице

Заявление за внесена държавна такса

Молба за банкрут

Молба за връщане на внесена парична гаранция

Молба за връщане на документи

Молба за заверен препис

Молба за издаване на документи по брачни дела

Молба за издаване на препис на лице,което не е страна по делото

Молба за издаване на съдебно удостоверение

Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Молба за освобождаване от съдебни такси

Молба за подавaне на документи

Молба за получаване на документи по дела

Молба за получаване на изпълнителен лист

Молба за сключване на граждански брак

Заявление за теглене от детски влог на малолетно дете

Заявление за теглене от детски влог на непълнолетно дете


4.ПРИМЕРНИ ТЕКСТОВЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО НА ПОСТРАДАЛИТЕ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

http://www.blankizapostradali.com/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация