C C C C A+ A A- X

Съобщение

Във връзка с годишното приключване на банковите сметки, на 29.12.2022 г. и на 30.12.2022 г. няма да се извършват разплащания чрез ПОС устройството, намиращо се в деловодството на съда. 


Във връзка с дадените от ВСС препоръки, за времето до надграждането на Единния портал за електронно правосъдие и системата за електронно призоваване, указваме на посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал. 2 от ГПК правни субекти с цел прилагане на измененията в ГПК (обн. ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021 г.) да посочат на съда, в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа или да се регистрират и ползват услугите на системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)
Районен съд – Чепеларе има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Заповед № 101/08.06.2021г. на И.Ф.Председател на ЧлРС

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ  В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ


Докладът по модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури” е публикуван на страницата на Висшия съдебен съвет. (линк)

До 10.06.2021 г., всички заинтересовани лица имат възможност да изразят писмени становища и да задават въпроси по публикувания доклад и приложенията към него.  


РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТСРОЧЕНИ ДЕЛА ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ М.12.2020г.

Заповед № 238  от 27.11.2020г. на И.Ф.Председател на ЧлРС

РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОТСРОЧЕНИ ДЕЛА ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ М.11.2020г.


Заповед № 231  от 17.11.2020г. на И.Ф.Председател на ЧлРС

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ  В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ


27 май 2020г.

Заповед № 122  от 27.05.2020г. на И.Ф.Председател на ЧлРС

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ  В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ


21 май 2020г.

Заповед № 119 от 21.05.2020г. на И.Ф.Председател на ЧлРС

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ  В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ


13 май 2020г.

Заповед № 112 от 13.05.2020г. на И.Ф.Председател на ЧлРС

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА РАЙОНЕН СЪД - ЧЕПЕЛАРЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ


29 април 2020г.

Заповед № 107 от 29.04.2020г. на Председателя на ЧлРС

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ТУК


21 април 2020г.

Заповед № 102 от 21.04.2020г. на Председателя на ЧлРС


Банкова сметка за набиране средства за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу COVID-19


8 април 2020г.

Заповед № 98 от 08.04.2020г. на Председателя на ЧлРС


6 април 2020г.

Заповед № 86 от 01.04.2020г. на Председателя на ЧлРС


18 март 2020г.

Съгласно решение по Протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020  г., по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. и решение по протокол № 10 / 16.03.2020 г.:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ ТУК

Заповед № 70 от 18.03.2020г. на Председателя на ЧлРС

График на дежурствата в РС-Чепеларе за периода 16.03.2020г. - 13.05.2020г.

Заповед №65/16.03.2020г. на Председателя на ЧлРС

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация