C C C C A+ A A- X

Актуализирани мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19

Дата на публикуване 29 април 2020 Последна редакция 29 април 2020 Новини Отпечатай

СЪОБЩЕНИЕ

 Съгласно решение по Протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020  г., по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до прекратяване на извънредното положение , решение по протокол № 10 / 16.03.2020 г., протокол №11/31.03.2020 г., протокол № 12/07.04.2020 г. и протокол № 14/28.04.2020 г.:

1.Преустановява се разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Делата по чл. 72 и чл. 73 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК;

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 195 а от НПК.

- Делата по  чл. 225, ал.6 от НК, чл. 326, ал.2 от НК и по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

 2.Преустановява се разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение,  с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал.6, във връзка с ал.5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.

 

  1. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1 и 2 се отсрочват за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.
  2. Да се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства.
  3. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.
  4. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на съда или по електронен път на обявените електронни адреси.
  5. На официалната електронна страница ще бъде публикувана информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.
  6. Свидетелства за съдимост ще се издават считано от 01.04.2020 г., като гражданите могат да подават заявления на специално обособеното за целта работно място във фоайето на Съдебната палата.
  7. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1 и 2.
  8. Всички административни услуги ще се осъществяват на принципа на „едно гише“, физически разположено близо до входа на съдебната сграда.
  9. При необходимост ще се използва съдебна зала № 2, находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда.
  10. Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата да се извършва по телефон или по електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред, като се спазват мерките за ограничаване на COVID -19.

Всички видове справки и молби, във връзка с делата и работата на съда ще се извършват на телефон 03051/2127 и ел.адрес: court_che@abv.bg и chepelare-rs@justice.bg

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация