C C C C A+ A A- X

По повод обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19)

Дата на публикуване 18 март 2020 Последна редакция 18 май 2020 Новини Отпечатай

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно решение по Протокол № 9 от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 15 март 2020  г., по повод обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19) в периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. и решение по протокол № 10 / 16.03.2020 г.:

1.Преустановява се разглеждането на всички видове наказателни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.64 и чл.65 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и чл.270 от НПК;

- Делата по чл.66 от НПК;

- Делата по чл.67 от НПК

- Делата по чл.69 от НПК;

- Делата по чл.70 от НПК;

- Делата по чл. 72 и чл. 73 от НПК;

- Разпит на обвиняем пред съдия по чл.222 от НПК;

- Разпит на свидетел пред съдия по чл.223 от НПК;

- Делата по чл.427 от НПК;

- Делата по Раздел II от Закона за здравето;

- Дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания на задържания или предаване на лица;

- Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода;

- Дела по чл.7 от Указа за борба с дребното хулиганство;

- Дела по чл.355 от НК;

- Процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158,чл.161, чл.164, чл.165, всички по НПК

- Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 195 а от НПК.

 1. Преустановява се разглеждането на всички видове граждански и търговски дела, за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки;

- Дела по Закона за защита от домашно насилие, само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита;

- Разрешения за теглене на суми от детски влогове;

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства.

- Искания по Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл. 19, ал.6, във връзка с ал.5 от Закона за Търговския регистър, във връзка с чл. 536 от ГПК.

 1. Всички останали дела, извън посочените по т.т.1 и 2 се отсрочват за определени дати след крайната дата от периода на обявеното извънредно положение, но преди съдебната ваканция за настоящата година. В случай на продължаване периода на извънредното положение след 13.04.2020 г., Съдийската колегия ще се произнесе допълнително относно насрочването и разглеждането на делата.
 2. Не се образуват в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1 и 2.
 3. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.
 4. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на съда или по електронен път на обявените електронни адреси.
 5. На официалната електронна страница ще бъде публикувана информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.
 6. Свидетелства за съдимост ще се издават само по електронен път, с изключение на служебно издаваните справки за съдимост.
 7. ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа в съдебните сгради на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т.т.1 и 2.
 8. Всички административни услуги ще се осъществяват на принципа на „едно гише“, физически разположено близо до входа на съдебната сграда.
 9. При необходимост ще се използва съдебна зала № 2, находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда.
 10. Преустановява се връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.т. 1 и 2 за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.
 11. Призовките и съобщенията за делата по т.т. 1 и 2 ще се извършват по телефон или по електронен път.

Всички видове справки и молби, във връзка с делата и работата на съда ще се извършват на телефон 03051/2127 и ел.адрес: court_che@abv.bg и chepelare-rs@justice.bg

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация